Image

На анатомията на човешкото сърце и съдовата система с прости думи

Човешкото тяло постоянно консумира енергия, получена от хранителни вещества и кислород. Поддържането на всичките му функции е възможно само поради непрекъснатата доставка на тези компоненти, както и своевременното отстраняване на токсичните съединения.

Тези задачи се поемат от сърдечно-съдовата система - жизнената структура на организма, осигуряваща нейния растеж и развитие. Обмислете устройството на сърцето и кръвоносните съдове на човек на прост език.

Сърдечно-съдова система: накратко за структурата

Това е затворен комплекс от тръби, който осигурява хранене на органите и отстраняване на метаболитни продукти от тях. Неговите компоненти са:

 • кръв;
 • сърце;
 • Макроциркулационна връзка - артерии и вени;
 • Микроциркулационна връзка - капиляри.

Анатомия на човешкото сърце

Това е четирикамерен орган за изпомпване, анатомично разделен на горни и долни части, съдържащи съответно атриални и вентрикуларни камери. Функциите в сърцето разграничават две половини:

 • Ляво - участие в кръвоснабдяването на тъканите;
 • Право участие в газообмена.

Сърцето е трислоен орган. Неговите следващи слоеве се различават отвътре навън:

 1. Ендокардиални клапи;
 2. Миокард, осигуряване на контракции;
 3. Епикардиално покривало.

Сърцето е затворено в защитна торбичка съединителна тъкан - перикарда. Органът има дълъг клон, равен на около 14-16 см и диаметър равен на 12-15 см. Средното тегло е приблизително 250-380 г.

Анатомия на човешкото сърце в рисунките, представени в този видеоклип:

Как са артериите и вените?

Артериите са мощни съдове с изразена мускулна стена, осигуряваща центробежно движение на кръвта (от сърцето). Артериите никога не падат. Те са получили името си от древногръцкия "Aer" - "въздух", когато древните лекари погрешно ги сметнали за въздушносъдържащи тръби.

Най-голямата артерия на тялото се нарича аорта.

Приемайки кръвта, която се движи със скорост 100 см в секунда, от лявата камера, артериите изпитват силен натиск, който ги поддържа в повишен тон.

Това налягане се нарича "кръв" или "артериална" и отразява както силата на сърцето, така и състоянието на съдовите стени. Обикновено стойността на горната му стойност варира от 90 до 140, а по-ниската - от 60 до 90 mm Hg.

Вените са носещите съдове, през които кръвта се движи към сърцето, т.е. центростремителна. Вените имат редица фундаментални различия от артериите:

 • Стените им са по-тънки и мястото е по-повърхностно;
 • Вените могат да отшумят (което е фактор за по-бързо спиране на венозното кървене във връзка с артериалното кървене);
 • Вените имат специални клапани, които предотвратяват обратен поток на кръвни клапани.

Венозните съдове се съдържат в тялото в по-големи количества от артериалните. Една голяма артерия (с анатомично име) съставлява 2 от същите имена. В допълнение, артериите винаги са разположени по-дълбоко от вените и не образуват сплит.

Диаграма на артериите и вените в човешкото сърце е представена в този видеоклип:

Функции на микроваскулатурата

Това е комплекс от микроскопични съдове, който служи като “мост” между артериите и вените на тъканното ниво. Състои се от образувания, които включват само няколко десетки клетки - капиляри.

Вътре в капилярите има метаболизъм. Тук органите вземат от кръвните протеини, мазнини, въглехидрати и кислород в замяна на ненужни токсични съединения и въглероден диоксид: така артериалната кръв става венозна.

Площта на цялата капилярна повърхност е 1 кв. Км.

Какъв друг орган участва в кръвообращението?

Косвено, черният дроб е включен в този процес - най-голямата човешка жлеза. Черният дроб филтрира венозната кръв, получена от храносмилателните органи и далака. Съдът, който внася кръв от цялата коремна кухина в него, се нарича "портална вена".

Ендотелиум в съдове

Ендотелият е вътрешната обвивка на всички съдове на тялото. В момента ендотелът е признат като най-важният ендокринен орган, който участва в синтеза на хормони, възпалителни и тромбови реакции.

Здравият ендотелиум е нежен едноредов клетъчен слой. Увреждането и уязвимостта на този слой са в основата на такова общо заболяване като атеросклероза.

Какво е кръв?

Кръвта е течна среда, образувана от течната част (плазма) и клетките. Съотношението на плазмата към клетките е приблизително 55:45. Плазмата е разтвор, който включва вода, протеини, захари и мазнини, които влизат в тялото с храна.

Най-важните клетки, включени в храненето на тялото, са червените кръвни клетки.

Има три функционални кръвни групи:

 1. Bringer;
 2. Пренасяне;
 3. Смесено (капилярно).

Как червените кръвни клетки влизат в кръвоносните съдове?

Червените кръвни клетки се синтезират от специален орган, разположен вътре в костите - костния мозък. Костният мозък също насърчава образуването на тромбоцити и левкоцити. С възрастта този орган постепенно се замества с мастна тъкан.

Размерът на кръвта в нормата е около 5% от телесното тегло - до 6 литра за мъжете и до 4 литра за жените.

Какво е хемоглобин?

Хемоглобинът е транспортен протеин, който съдържа желязо. Желязото прикрепя към себе си молекулите на кислорода и по този начин я доставя във вътрешните органи.

Обикновено количеството на хемоглобина е 135-150 г / л за мъже, 120-135 г / л за жените. Кръвта също се пълни с инертен газ - азот.

Функции на сърцето и кръвоносните съдове

Има следните основни функции:

 • помпа;
 • Подхранващ;
 • транспорт;
 • обмен;
 • ендокринна;
 • Дишане.

По този начин сърцето и кръвоносните съдове носят задачата за пълноценна жизнена подкрепа на тялото.

Как органите зависят от доставката на кислород?

Всички органи на тялото са изключително чувствителни към недостига на кислород. Ако кислородът престане да се доставя в тъканта, пет минути е достатъчно за смъртта му.

Синдромът, при който част от органа умира от недостиг на кислород, се нарича "сърдечен удар" - миокарден инфаркт, белодробен инфаркт, бъбрек и др. Мозъкът има специфично име - инсулт.

Кръгове на кръвообращението

Това са затворените пътеки на съдовото движение на кръвта. Има два кръга на обращение, които започват да функционират скоро след раждането:

 • Големият кръг свързва сърцето с всички органи, като осигурява метаболизъм;
 • Малкият кръг покрива само белите дробове и е основната връзка на жизнените процеси - газообмена.

Кръвообращението започва с свиване на миокарда и обменът на газ започва с инхалация.

Голям кръг

Свиването на лявата камера подобрява отделянето на кръв в аортата. Клоновете на аортата се разпространяват по всички тъкани, разклонявайки се до капилярите.

Тук кръвта дава на органите хранителни молекули на кислород, протеини, мазнини и въглехидрати. Обогатен с въглероден диоксид от тях, той става венозен и навлиза във вените.

Докато приближават сърцето, вените се обединяват във все по-големи съдове, докато образуват последните два венозни ствола - „кухите вени“. От тях кръвта влиза в дясната камера на предсърдието и се спуска в същата камера.

Малък кръг

От дясната вентрикуларна камера, кръвта се движи до белодробния ствол, който се разделя на два клона: дясно (отива към десния бял дроб) и наляво (отива в лявото белия дроб). Чрез издишване се отделя въглероден диоксид от белите дробове.

Вдишване. Кръвта отново се обогатява с кислород и се премества в лявата половина на сърцето. Левият сърдечен мозък се сключва - и целият цикъл се повтаря отново.

Схемата на големите и малки кръгове на кръвообращението на сърцето се разглежда във видеоклипа:

Нормални стойности

 • Времето на движение на кръвта (един цикъл на кръвообращението) обикновено отнема 25-30 секунди;
 • Пълният сърдечен цикъл се появява за 0.8 секунди, от които 0.45 секунди е свиване и 0.35 секунди е релаксация;
 • Броят на сърдечните удари обикновено е 60-80 удара в минута;
 • Средният брой на дихателните движения в нормални количества е 12-16 в минута. Въпреки това, за повечето хора издишването е два пъти по-кратко от вдишването;
 • На един дъх белите дробове абсорбират около 500 ml въздух (100 ml кислород).

Участието на нервната система в сърцето

В мозъка има две регулаторни форми - съдови и дихателни центрове, разположени на нивото на тила. В случай на хипоксия в организма, количеството на въглеродния диоксид нараства бързо, което води до тяхното дразнене.

Сигналите от мозъчните центрове се доставят в белите дробове и се появява недостиг на въздух (бързо дишане). В отговор на недостиг на въздух се увеличава работата на сърцето. Когато нивото на въглероден диоксид се изравни, сигналите от дихателния и съдовия център спират.

Характеристики на ембрионалното кръвоснабдяване


Кръвта на плода се доставя до него през пъпната връв чрез преминаване през плацентарния филтър.

По-нататъшният му напредък има следната последователност: черният дроб - дясната предсърдна камера - лявата предсърдна камера - лявата камера - аортата. По този начин белите дробове на плода не участват в обмен на газ.

Веднага след раждането и първите вдишвания дробовете се изчистват. Това допринася за затварянето на всички прегради между камерите и появата на малък кръг на кръвообращението.

По-подробно за кръвоносната система на плода можете да разгледате видеоклипа:

Сърдечно-съдовата система е уникален жизнено необходим комплекс, който осигурява не само растеж и развитие на тялото, но и работата на всички нейни органи. Физическото развитие на човека, активността, нивото на интелекта, състоянието на паметта, телесната температура и много други жизнени параметри зависят от състоянието на сърцето и кръвоносните съдове.

Познаването на структурата и функциите на кръвоносните съдове и сърцето нормално ще спомогне за предотвратяване развитието на възможна патология и ще ви научи да внимавате за вашето здравословно състояние.

Структурата на вената: анатомия, характеристики, функции

Един от съставните елементи на човешката кръвоносна система е вена. Фактът, че такава вена по дефиниция, каква е структурата и функцията, трябва да знаете всеки, който следи тяхното здраве.

Какво е вена и нейните анатомични особености

Вените са важни кръвоносни съдове, които позволяват на кръвта да тече към сърцето. Те образуват цяла мрежа, която се разпространява в цялото тяло.

Те се попълват с кръв от капилярите, от които се събират и връщат обратно в главния двигател на тялото.

Това движение се дължи на всмукателната функция на сърцето и наличието на отрицателно налягане в гърдите при дишане.

Анатомията включва редица сравнително прости елементи, които са разположени на три слоя, които изпълняват своите функции.

Важна роля в нормалното функциониране на клапаните играят.

Структурата на стените на венозните съдове

Знаейки как се изгражда този кръвен канал, става ключът към разбирането на това, което общо взето.

Стените на вените се състоят от три слоя. Отвън те са заобиколени от слой от движеща се и не твърде плътна съединителна тъкан.

Неговата структура позволява на долните слоеве да приемат храна, включително от околните тъкани. Освен това закрепването на вените се дължи и на този слой.

Средният слой е мускулна тъкан. Тя е по-плътна от горната, така че той оформя тяхната форма и я подкрепя.

Поради еластичните свойства на тази мускулна тъкан, вените могат да издържат на спадане на налягането, без да увреждат тяхната цялост.

Мускулната тъкан, съставляваща средния слой, се формира от гладки клетки.

В вените, които са от безличен тип, отсъства средният слой.

Това е характерно за вените, които преминават през костите, менингите, очните ябълки, далака и плацентата.

Вътрешният слой е много тънък филм от прости клетки. Нарича се ендотелиум.

Като цяло структурата на стените е подобна на структурата на стените на артериите. Ширината обикновено е по-голяма, а дебелината на средния слой, който се състои от мускулна тъкан, е по-малка.

Характеристики и роля на венозните клапи

Венозните клапи са част от система, която осигурява кръвен поток в човешкото тяло.

Венозната кръв протича през тялото въпреки тежестта. За да се преодолее това, мускулно-венозната помпа влиза в действие и клапаните, които се пълнят, не позволяват на инжектираната течност да се върне обратно по пласта на съда.

Благодарение на клапаните кръвта се движи само към сърцето.

Клапанът е гънките, които се образуват от вътрешния слой, състоящ се от колаген.

По структура те приличат на джобове, които, под въздействието на тежестта на кръвта, се затварят, задържайки го на място.

Клапаните могат да бъдат от една до три, и са разположени в малки и средни вени. Големите кораби нямат такъв механизъм.

Неизпълнението на клапаните може да доведе до стагнация на кръвта във вените и неравномерното му движение. Причината за този проблем са разширени вени, тромбоза и подобни заболявания.

Основни функции на вените

Човешката венозна система, чиито функции са практически невидими в ежедневието, ако не мислите за нея, осигурява живота на организма.

Кръвта, която е разпръсната във всички краища на тялото, бързо се насища с продуктите на работата на всички системи и въглеродния диоксид.

За да се донесе всичко това и да се освободи пространство за кръв, наситено с полезни вещества, работят вените.

В допълнение, хормоните, които се синтезират в ендокринните жлези, както и хранителните вещества от храносмилателната система, също се разпространяват в цялото тяло с участието на вените.

И, разбира се, вената е кръвоносен съд, така че тя е пряко свързана с регулирането на кръвообращението през човешкото тяло.

Благодарение на нея, има снабдяване с кръв във всяка част на тялото, по време на работата на двойката с артериите.

Структура и характеристики

Кръвоносната система има два кръга, малки и големи, със собствени задачи и функции. Схемата на човешката венозна система се основава именно на това разделение.

Кръвоносна система

Малък кръг също се нарича белодробен. Неговата задача е да донесе кръв от белите дробове в лявото предсърдие.

Капилярите на белите дробове имат преход към венулите, които допълнително се сливат в големи съдове.

Тези вени отиват в бронхите и частите на белите дробове, а вече на входовете към белите дробове (врати), те се обединяват в големи канали, от които две преминават от всеки дроб.

Те нямат клапани, а отиват съответно от десния бял дроб до дясното предсърдие и от ляво на ляво.

Голям кръг на кръвообращението

Големият кръг е отговорен за кръвоснабдяването на всеки орган и тъкан в живия организъм.

Горната част на тялото е прикрепена към горната вена кава, която на нивото на третото ребро се влива в дясното предсърдие.

Това доставя кръв такива вени като: югуларна, субклавиална, брахиоцефална и други съседни.

От долната част на тялото кръвта навлиза в илиачните вени. Тук кръвта се слива по външните и вътрешните вени, които се събират в долната кава на нивото на четвъртия прешлен на кръста.

Всички органи, които нямат двойка (с изключение на черния дроб), кръвта през порталната вена влиза първо в черния дроб, а след това от тук в долната вена кава.

Характеристики на движението на кръвта през вените

На някои етапи от движението, например от долните крайници, кръвта във венозните канали е принудена да преодолее силата на гравитацията, като се повишава средно с почти един и половина метра.

Това се дължи на фазите на дишане, когато при вдишване възниква отрицателно налягане в гръдния кош.

Първоначално налягането във вените, разположени в близост до гърдите, е близко до атмосферното.

Освен това, кръвта се избутва от свиващите се мускули, индиректно участва в процеса на кръвообращението, като повишава кръвта нагоре.

Вените са съдовете, с които се движи кръвта.

Вените са кръвоносни съдове, които транспортират кръв от капилярите към сърцето. Всички вени образуват венозната система. Цветът на вените зависи от кръвта. Кръвта обикновено е изтощена от кислород, съдържа продукти на разпад и има тъмночервен цвят.

Венозна структура

По своята структура, вените са доста близки до артериите, но със своите собствени характеристики, например ниско налягане и ниска скорост на кръвта. Тези характеристики дават някои черти на стените на вените. В сравнение с артериите, вените са големи в диаметър, имат тънка вътрешна стена и добре дефинирана външна стена. Поради своята структура във венозната система е около 70% от общия обем на кръвта.

Вените, разположени под нивото на сърцето, например вените в краката, имат две венозни системи - повърхностни и дълбоки. Вените под нивото на сърцето, например, вените в ръцете имат клапани на вътрешната повърхност, които се отварят по време на кръвния поток. Когато вената е пълна с кръв, клапанът се затваря, което прави невъзможно кръвта да потече обратно. Най-развит клапан апарат в вени със силно развитие, например, вените на долната част на тялото.

Повърхностните вени са разположени непосредствено под повърхността на кожата. Дълбоките вени са разположени по протежение на мускулите и осигуряват около 85% изтичане на венозна кръв от долните крайници. Дълбоките вени, свързани с повърхностните, се наричат ​​комуникативни.

Сливайки се помежду си, вените образуват големи венозни стволове, които се вливат в сърцето. Вените са взаимосвързани в голям брой и образуват венозни плексуси.

Функции на вените

Основната функция на вените е да се осигури изтичането на кръв, наситено с въглероден диоксид и продукти от разлагането. В допълнение, различни хормони от ендокринните жлези и хранителни вещества от стомашно-чревния тракт влизат в кръвния поток през вените. Вените регулират общата и локалната циркулация на кръвта.

Процесът на кръвообращението през вените и артериите варира значително. В артериите кръвта попада под натиска на сърцето по време на свиването (около 120 mmHg), докато във вените налягането е само 10 mmHg. Чл.

Също така трябва да се отбележи, че движението на кръвта през вените се случва срещу гравитацията, във връзка с тази венозна кръв изпитва силата на хидростатичното налягане. Понякога, в случай на неизправност на клапана, силата на гравитацията е толкова голяма, че пречи на нормалния кръвен поток. В същото време кръвта се застоява в съдовете и ги деформира. След което вените се наричат ​​разширени вени. Разширените вени имат подут вид, който е обоснован от името на болестта (от латински varix, род varicis - "подуване"). Видовете лечение на разширени вени днес са много обширни, от популярните съвети за сън в такава позиция, че краката са над нивото на сърцето до операция и отстраняване на вената.

Друго заболяване е венозната тромбоза. При тромбоза във вените се образуват кръвни съсиреци (кръвни съсиреци). Това е много опасна болест, защото кръвните съсиреци, след като са се отделили, могат да преминат през кръвоносната система към съдовете на белия дроб. Ако кръвен съсирек е достатъчно голям, той може да бъде фатален, ако попадне в белите дробове.

С какви кръвоносни съдове кръвта се движи от човешкото сърце

Артериите са съдове, чрез които кръвта се движи от сърцето. Артериите имат дебели стени, които съдържат мускулни влакна, както и колаген и еластични влакна. Вените са друга група съдове, чиято функция, за разлика от артериите, не е да доставят кръв към тъканите и органите, а да осигурят нейното доставяне в сърцето.

Съдовете от различен тип се различават не само по тяхната дебелина, но и по техния състав на тъканите и функционалните си характеристики. Артериолите са малки артерии, които непосредствено предхождат капилярите в кръвния поток. Гладките мускулни влакна преобладават в тяхната съдова стена, поради което артериолите могат да променят размера на техния лумен и по този начин, резистентност. Капилярите са най-малките кръвоносни съдове, толкова тънки, че веществата могат свободно да проникнат в стената им.

Сърдечно-съдовата система включва сърцето, органът, който кара кръвта да се движи, изпомпвайки я в кръвоносните съдове - кухите тръби с различни размери, през които циркулира. Няма газов обмен и дифузия на хранителни вещества в артериите и вените, това е само начин на доставка. Тъй като кръвоносните съдове се отдалечават от сърцето, те стават по-малки. Обмяната на вещества между кръвта и интерстициалната течност се осъществява през пропускливата стена на капилярите - малки съдове, свързващи артериалните и венозните системи.

Между артериите и вените има микроциркулаторно легло, което образува периферната част на сърдечно-съдовата система. Микроваскулатурата е система от малки съдове, включително артериоли, капиляри, венули, както и артерио-венулярни анастомози.

При бозайници и птици, четирикамерното сърце. В същото време се различават (по кръвен поток): дясно предсърдие, дясна камера, ляво ухо и лява камера. Нервните центрове, които регулират активността на сърцето, се намират в продълговатия мозък. Тези центрове получават импулси, които сигнализират за нуждите на някакви конкретни органи за нещо. Необходимостта от органи за кръвен поток се открива от два вида рецептори: рецептори на разтягане и хеморецептори.

При хората и всички гръбначни животни има няколко кръга на кръвообращението, които обменят кръв помежду си само в сърцето. Кръгът на кръвообращението се състои от две последователно свързани кръгове (бримки), започвайки от вентрикулите на сърцето и вливащи се в предсърдията. След много години върху съдовете се образуват пречки за движението на кръвта - плака. Това образуване от вътрешността на съдовете.

В този момент, сърцето вече не може да доставя кръв към органите на тялото и не може да се справи с работата. Когато съдовете се почистват, тяхната еластичност и гъвкавост се връщат. Много заболявания, свързани със съдовете, изчезват. Средният слой на стените осигурява силата на кръвоносните съдове, се състои от мускулни влакна, еластин и колаген. Стените на артериите са по-силни и по-дебели от тези на вените, тъй като кръвта се движи по тях с по-голям натиск.

Това е отразено в заглавието: думата "артерия" се състои от две части, преведени от латински, първата част aer означава въздух, а tereo - съдържа. Еластичният тип артерии са съдовете, разположени по-близо до сърцето, като те включват аортата и нейните големи клони. Еластичната рамка на артериите трябва да бъде толкова силна, че да издържи на налягането, с което кръвта се хвърля в съда от съкращения на сърцето.

Благодарение на еластичността и силата на стените на еластичните артерии, кръвта непрекъснато навлиза в кръвоносните съдове и осигурява постоянно кръвообращение, за да захранва органите и тъканите и да ги снабдява с кислород.

След отпускане на лявата камера, кръвта не влиза в аортата, натискът се освобождава и кръвта от аортата навлиза в другите артерии, в които се разклонява. Кръвта непрекъснато се движи през съдовете, идваща на малки порции от аортата след всяко сърце.

Сърцето (lat.cor, grech.καρδιά) е кух мускулен орган, който изпомпва кръвта през съдовете чрез серия контракции и релаксации. Съдовете са тръбни образувания, които се простират из цялото човешко тяло и по които се движи кръвта. Налягането в кръвоносната система е много високо, защото системата е затворена.

На материалите zdravbaza.ru

В нашето тяло кръвта непрекъснато се движи по затворена система от съдове в строго определена посока. Това непрекъснато движение на кръвта се нарича кръвообращение. Кръвоносната система на човека е затворена и има 2 кръга на кръвообращението: големи и малки. Основният орган, който осигурява кръвния поток, е сърцето.

Кръвоносната система се състои от сърцето и кръвоносните съдове. Съдовете са три вида: артерии, вени, капиляри.

Сърцето е кух мускулен орган (тегло около 300 грама) с размер на юмрук, разположен в гръдната кухина отляво. Сърцето е заобиколено от перикарда, който се образува от съединителна тъкан. Между сърцето и перикарда е течност, която намалява триенето. Човек има четирикамерно сърце. Напречната преграда я разделя на лявата и дясната половина, всяка от които е разделена от клапи или атриум и вентрикул. Стените на предсърдията са по-тънки от стените на камерите. Стените на левия вентрикул са по-дебели от стените на дясната, тъй като прави голяма работа, като избутва кръвта в голямото кръвообращение. На границата между предсърдията и вентрикулите има клапи, които предотвратяват обратния поток на кръвта.

Сърцето е заобиколено от перикарда (перикард). Лявото предсърдие се отделя от лявата камера чрез двупръстен клапан, а дясното предсърдие от дясната камера чрез трикуспидална клапа.

Силни нишки на сухожилията са прикрепени към клапаните на вентрикулите. Този дизайн не позволява кръвта да се движи от вентрикулите към атриума, докато намалява вентрикула. В основата на белодробната артерия и аортата са полулуновите клапани, които не позволяват на кръвта да изтече от артериите обратно в камерите.

В дясното предсърдие влиза венозната кръв от системната циркулация, в лявата - артериална кръв от белите дробове. Тъй като лявата сърдечна камера доставя кръв към всички органи на системното кръвообращение, отляво е артериалната част на белите дробове. Тъй като левият вентрикул доставя кръв към всички органи на белодробната циркулация, стените му са около три пъти по-дебели от стените на дясната камера. Сърдечният мускул е специален вид набразден мускул, при който мускулните влакна се сливат един с друг и образуват сложна мрежа. Такава мускулна структура увеличава силата си и ускорява преминаването на нервния импулс (всички мускули реагират едновременно). Сърдечният мускул се различава от скелетните мускули със способността си да се свива ритмично, като реагира на импулси, възникващи в самото сърце. Това явление се нарича автоматично.

Артериите са съдове, чрез които кръвта се движи от сърцето. Артериите са дебелостенни съдове, средният слой на които е представен от еластични влакна и гладки мускули, затова артериите могат да издържат на значително кръвно налягане и да не се разкъсат, а само да се разтегнат.

Гладката мускулатура на артериите изпълнява не само структурна роля, но и нейното намаляване допринася за по-бързото притока на кръв, тъй като силата на само едно сърце не е достатъчна за нормално кръвообращение. В артериите няма клапани, кръвта тече бързо.

Вените са съдове, които носят кръв към сърцето. В стените на вените също има клапани, които предотвратяват обратния поток на кръвта.

Вените са по-тънки от артериите, а в средния слой има по-малко еластични влакна и мускулни елементи.

Кръвта през вените не протича напълно пасивно, мускулите около вената изпълняват пулсиращи движения и водят кръвта през съдовете до сърцето. Капилярите са най-малките кръвоносни съдове, през които кръвната плазма се обменя с хранителни вещества в тъканната течност. Капилярната стена се състои от един слой плоски клетки. В мембраните на тези клетки има полиномни малки дупки, които улесняват преминаването през капилярната стена на веществата, участващи в метаболизма.

Движението на кръвта се случва в два кръга на кръвообращението.

Системното кръвообращение е пътят на кръвта от лявата камера към дясното предсърдие: лявата камера на аортата и гръдната аорта.

Кръвообращението на кръвообращението - пътят от дясната камера към лявото предсърдие: дясна камера на дясната камера, дясната (лява) капиляри на белодробната артерия в белите дробове, обмен на газове в белите дробове белите дробове

В белодробната циркулация венозната кръв се движи по белодробните артерии и артериалната кръв преминава през белодробните вени след обмен на белодробен газ.

Въз основа на ebiology.ru

В този момент, сърцето вече не може да доставя кръв към органите на тялото и не може да се справи с работата. Когато съдовете се почистват, тяхната еластичност и гъвкавост се връщат.

Кръвообращение, сърце и неговата структура.
Капилярите са най-малките кръвоносни съдове, толкова тънки, че веществата могат свободно да проникнат в стената им. Съдовете са тръбни образувания, които се простират из цялото човешко тяло и по които се движи кръвта. Налягането в кръвоносната система е много високо, защото системата е затворена.

В КАКВИ КОРАБИТЕ КРЪВТА ДВИЖВА В СЪРЦЕТО: 27.
Артериите са съдове, чрез които кръвта се движи от сърцето.

Кръвта удря еластичните стени на аортата и те предават вибрациите по стените на всички съдове на тялото. Когато съдовете се доближават до кожата, тези вибрации могат да се почувстват като слаба пулсация. Мускулните артерии в средния слой на стените съдържат голямо количество гладки мускулни влакна.

КАКВАТЕ КОРАБИТЕ КРЪВАТА ПЪТЯТ НА СЪРЦЕТО: 27. Артериите са съдовете, през които кръвта се движи от сърцето. Артериите имат дебели стени, които съдържат мускулни влакна, както и колаген и

Артериите имат дебели стени, които съдържат мускулни влакна, както и колаген и еластични влакна. Вените са друга група съдове, чиято функция, за разлика от артериите, не е да доставят кръв към тъканите и органите, а да осигурят нейното доставяне в сърцето.
Съдовете от различен тип се различават не само по тяхната дебелина, но и по техния състав на тъканите и функционалните си характеристики. Артериолите са малки артерии, които непосредствено предхождат капилярите в кръвния поток.

Кръвта циркулира през съдовете, които съставляват големия и малък кръг на кръвообращението. Еластичната рамка на артериите трябва да бъде толкова силна, че да издържи на налягането, с което кръвта се хвърля в съда от съкращения на сърцето. Това е необходимо, за да се осигури циркулацията на кръвта и непрекъснатостта на движението му през съдовете.
В КАКВИ КОРАБИТЕ КРЪВТА ДВИЖВА В СЪРЦЕТО: 27

Назофарингеалното състояние се нормализира. Средният слой на стените осигурява силата на кръвоносните съдове, се състои от мускулни влакна, еластин и колаген.

Резистивни съдове.
В последните клони артериите стават много тънки, такива съдове се наричат ​​артериоли, а артериолите вече преминават директно в капилярите. В артериолите има мускулни влакна, които изпълняват контрактилна функция и регулират притока на кръв в капилярите. Слоят на гладките мускулни влакна в стените на артериолите е много тънък в сравнение с артерията.
Шунтови кораби.

След много години върху съдовете се образуват пречки за движението на кръвта - плака. Това образуване от вътрешността на съдовете.
Какво представляват съдовете?

На мястото на свързването им преди началото на разклонението в капилярите, тези съдове се наричат ​​анастомоза или фистула. Артериите, които образуват фистула, наречена анастомизация, включват този тип артерии.

За да се осигури пренос на кислород с хранителни вещества от кръвта в тъканите, капилярната стена е толкова тънка, че се състои само от един слой ендотелни клетки.
Всеки тип съдове, които съставят тази мрежа, има свой собствен механизъм за прехвърляне на хранителни вещества и метаболити между кръвта, съдържаща се в тях и околните тъкани. Функцията на тези съдове е предимно дистрибутивна, докато истинските капиляри изпълняват трофична (хранителна) функция. За да направите това, движението на кръвта през вените се случва в обратна посока - от тъканите и органите до сърдечния мускул.

Еластиновите и колагеновите влакна, които образуват скелета на средната стена на съда, помагат на механичното напрежение и разтягането. Благодарение на еластичността и силата на стените на еластичните артерии, кръвта непрекъснато навлиза в кръвоносните съдове и осигурява постоянно кръвообращение, за да захранва органите и тъканите и да ги снабдява с кислород.
След отпускане на лявата камера, кръвта не влиза в аортата, натискът се освобождава и кръвта от аортата навлиза в другите артерии, в които се разклонява. Кръвта непрекъснато се движи през съдовете, идваща на малки порции от аортата след всяко сърце.

Предкапиларната система поражда множество клони на най-малките съдове - капиляри. Капилярите са най-малките съдове, диаметърът на които варира от 5 до 10 микрона, присъстват във всички тъкани, като продължават артериите.

В резултат на това кръвта се движи през съдовете с постоянна скорост и своевременно навлиза в органите и тъканите, като им осигурява храна. Друга класификация на артериите определя тяхното местоположение по отношение на органа, чието кръвоснабдяване те осигуряват.
Съдовете, разположени около тялото, преди да влязат в нея, се наричат ​​допълнителни органи.

Поради различията във функциите, структурата на вените е малко по-различна от структурата на артериите.
Еластичният тип артерии са съдовете, разположени по-близо до сърцето, като те включват аортата и нейните големи клони.

Много заболявания, свързани със съдовете, изчезват. Слухът и зрението се възстановяват, варикозните вени намаляват.

Лекарство за псориазис.
Varitox - лекарство при разширени вени.
Neosense - средство за менопауза.
Артериите носят кръв, наситена с кислород, от сърцето към вътрешните органи. Това е отразено в заглавието: думата "артерия" се състои от две части, преведени от латински, първата част aer означава въздух, а tereo - съдържа.

Въз основа на материали www.liveinternet.ru

Сърцето е основният орган на кръвоносната система на тялото. Кръвта се движи към сърцето през кръвоносните съдове (еластични тубуларни образувания). Това е основата на храненето на тялото и неговата оксигенация.

Сърцето е влакнесто-мускулно кухо тяло, непрекъснати контракции, които транспортират кръв към клетки и органи. Разположен е в гръдната кухина, заобиколен от перикарден сак, секретната секреция на която намалява триенето по време на свиването. Човешкото сърце е четири-камерно. Кухината е разделена на две вентрикули и две предсърдия.

Стената на сърцето е трислойна:

 • епикард - външен слой, образуван от съединителна тъкан;
 • миокард - средният мускулен слой;
 • ендокард - слой, намиращ се вътре, състоящ се от епителни клетки.

Дебелината на мускулните стени не е еднаква: най-тънкият (в предсърдията) е около 3 mm. Мускулният слой на дясната камера е 2.5 пъти по-тънък от левия.

Мускулният слой на сърцето (миокард) има клетъчна структура. В него се изолират клетките на работния миокард и клетките на проводящата система, които на свой ред се разделят на преходни клетки, Р-клетки и клетки на Пуркине. Структурата на сърдечния мускул е подобна на структурата на набраздените мускули, докато тя има основната характеристика на автоматичното постоянно свиване на сърцето с генерираните импулси в сърцето, които не са засегнати от външни фактори. Това се дължи на клетките на нервната система, разположени в сърдечния мускул, в които се появява периодично дразнене.

Непрекъснатото кръвообращение е основен компонент на правилния метаболизъм между тъканите и външната среда. Също така е важно да се поддържа хомеостаза - способността да се поддържа вътрешния баланс чрез редица реакции.

Има 3 етапа на сърцето:

 1. Систола - период на свиване на двете вентрикули, така че кръвта се избутва в аортата, която пренася кръв от сърцето. При здрав човек за една систола се изпомпва 50 мл кръв.
 2. Диастола - мускулна релаксация, при която настъпва кръвен поток. В този момент налягането в камерите намалява, полулуновите клапани се затварят и се открива отворът на атриовентрикуларните клапани. Кръвта влиза в камерите.
 3. Предсърдната систола е последният етап, при който кръвта напълно запълва вентрикулите, тъй като след диастола пълнежът може да не бъде завършен.

Прегледът на работата на сърдечния мускул се извършва чрез електрокардиограма, като се отчита кривата, получена в резултат на изследване на електрическата активност на сърцето. Такава активност се проявява, когато на клетъчната повърхност се появи отрицателен заряд след клетъчно възбуждане на миокарда.

Нервната система оказва значително влияние върху работата на сърцето, когато е пряко засегната от вътрешни и външни фактори. При възбуда на симпатиковите влакна се наблюдава значително увеличение на сърдечния ритъм. Ако участват бездомни влакна, тогава сърдечните удари отслабват.

Хуморална регулация, която е отговорна за жизнените процеси, преминаващи през основните телесни течности с помощта на хормони, влияния. Те оставят отпечатък върху работата на сърцето, подобно на влиянието на нервната система. Например, високото съдържание на калий в кръвта показва инхибиторен ефект, а производството на адреналин - стимулант.

Движението на кръвта по тялото се нарича кръвообращение. Кръвоносните съдове, преминаващи един от друг, образуват кръгови кръгове в областта на сърцето: големи и малки. В лявата камера се образува голям кръг. Когато сърдечния мускул е намален от вентрикула, кръвта от сърцето навлиза в аортата, най-голямата артерия, и след това се разпространява през артериолите и капилярите. На свой ред малкият кръг започва в дясната камера. Венозната кръв от дясната камера влиза в белодробния ствол, който е най-големият съд.

Ако е необходимо, могат да бъдат разпределени допълнителни кръгове на кръвообращението:

 • плацента - оксидирана кръв, смесена с венозна кръв, преминава от майката към плода през плацентата и капилярите на пъпната вена;
 • Уилис - артериален кръг, разположен в основата на мозъка, осигуряващ непрекъсната наситеност на кръвта;
 • сърдечна - кръг, простиращ се от аортата и циркулиращ в сърцето.

Кръвоносната система има свои собствени характеристики:

 1. Влиянието на еластичността на стените на кръвоносните съдове. Известно е, че еластичността на артерията е по-висока от тази на вените, но капацитетът на вените е по-голям от този на артериите.
 2. Съдовата система на тялото е затворена, а съдовете са разклонени.
 3. Вискозитетът на кръвта, движещ се през съдовете, е няколко пъти по-висок от вискозитета на водата.
 4. Диаметрите на съдовете варират от 1,5 cm на аортата до 8 μm капиляри.

Има 5 вида кръвоносни съдове на сърцето, които са основните органи на цялата система:

 1. Артериите са най-твърдите съдове в тялото, през които кръвта тече от сърцето. Стените на артерията се образуват от мускулни, колагенови и еластични влакна. Поради този състав диаметърът на артерията може да варира и да се адаптира към количеството кръв, преминаващо през него. В този случай артериите съдържат само около 15% от обема на циркулиращата кръв.
 2. Артериолите са по-малки от артериите, съдовете преминават в капилярите.
 3. Капилярите - най-тънките и най-късите съдове. В този случай сумата от дължината на всички капиляри в човешкото тяло е над 100 000 km. Състои се от монослоен епител.
 4. Венули са малки съдове, отговорни за изтичането в голямото обръщение с високо съдържание на въглероден диоксид.
 5. Вени - съдове със средна дебелина на стената, извършващи движението на кръв към сърцето, за разлика от артериалните съдове, които носят кръв от сърцето. Съдържа повече от 70% кръв.

Кръвта се движи през кръвоносните съдове поради работата на сърцето и разликата в налягането в съдовете. Колебанията в диаметъра на кръвоносните съдове се наричат ​​импулси.

Налягането на кръвния поток върху стените на кръвоносните съдове и сърцето се нарича кръвно налягане, което е съществен параметър на цялата кръвоносна система. Този параметър влияе върху правилния метаболизъм в тъканите и клетките и образуването на урина. Има няколко вида кръвно налягане:

 1. Артериалният - се появява в периода на свиване на вентрикулите и от тях притока на кръв.
 2. Венозна - образувана от енергията на притока на кръв от капилярите.
 3. Капиляра - пряко зависи от кръвното налягане.
 4. Intracardiac - формира се в периода на релаксация на миокарда.

Числените стойности на кръвното налягане, наред с други неща, зависят от количеството и консистенцията на циркулиращата кръв. Колкото по-далеч измерването от сърцето, толкова по-малко налягане. Освен това, колкото по-дебела е консистенцията на кръвта, толкова по-високо е налягането.

При възрастен здрав човек, който е в покой, когато измерва кръвното налягане в артерията на брахията, максималната стойност трябва да бъде 120 mm Hg, а минималната трябва да бъде 70-80. Трябва внимателно да следите кръвното си налягане, за да избегнете сериозни заболявания.

Сърдечно-съдовата система е една от най-важните системи в живота на човешкото тяло. В този случай сърдечните заболявания са на първо място сред причините за смъртта на хората от различни възрасти в развитите страни на света. Причините за развитието на такива заболявания включват:

 • хипертония, развиваща се на фона на стрес, както и с генетична предразположеност;
 • развитие на атеросклероза (отлагане на холестерола и намаляване на проходимостта и еластичността на съдовите стени);
 • инфекции, които могат да причинят ревматизъм, септичен ендокардит, перикардит;
 • увредено развитие на плода, водещо до вродено сърдечно заболяване;
 • нараняване.

С модерния ритъм на живота се е увеличил броят на косвените фактори, влияещи върху развитието на заболяванията на сърдечно-съдовата система. Това може да включва поддържане на лош начин на живот, наличие на лоши навици като злоупотреба с алкохол и пушене, стрес и умора. Огромна роля в превенцията на заболяването играе правилното хранене. Необходимо е да се намали консумацията на големи количества животински мазнини и сол. Предпочитание трябва да се дава на чинии, задушени на пара или във фурната, без да се добавят масла.

Трябва да се помни за наличието на лекарства, чието действие е насочено към почистване на съдовете и запазване на тяхната еластичност и тонус.

Във всеки случай, когато първите симптоми на неразположение, свързани със сърдечно-съдовата система, трябва незабавно да се свържете с болницата за диагностика и цел на комплексно лечение.

Съдовете на кръвоносната система, чрез която кръвта се движи към сърцето, е

В нашето тяло кръвта непрекъснато се движи по затворена система от съдове в строго определена посока. Това непрекъснато движение на кръвта се нарича кръвообращение. Кръвоносната система на човека е затворена и има 2 кръга на кръвообращението: големи и малки. Основният орган, който осигурява кръвния поток, е сърцето.

Кръвоносната система се състои от сърцето и кръвоносните съдове. Съдовете са три вида: артерии, вени, капиляри.

Сърцето е кух мускулен орган (тегло около 300 грама) с размер на юмрук, разположен в гръдната кухина отляво. Сърцето е заобиколено от перикарда, който се образува от съединителна тъкан. Между сърцето и перикарда е течност, която намалява триенето. Човек има четирикамерно сърце. Напречната преграда я разделя на лявата и дясната половина, всяка от които е разделена от клапи или атриум и вентрикул. Стените на предсърдията са по-тънки от стените на камерите. Стените на левия вентрикул са по-дебели от стените на дясната, тъй като прави голяма работа, като избутва кръвта в голямото кръвообращение. На границата между предсърдията и вентрикулите има клапи, които предотвратяват обратния поток на кръвта.

Сърцето е заобиколено от перикарда (перикард). Лявото предсърдие се отделя от лявата камера чрез двупръстен клапан, а дясното предсърдие от дясната камера чрез трикуспидална клапа.

Силни нишки на сухожилията са прикрепени към клапаните на вентрикулите. Този дизайн не позволява кръвта да се движи от вентрикулите към атриума, докато намалява вентрикула. В основата на белодробната артерия и аортата са полулуновите клапани, които не позволяват на кръвта да изтече от артериите обратно в камерите.

В дясното предсърдие влиза венозната кръв от системната циркулация, в лявата - артериална кръв от белите дробове. Тъй като лявата сърдечна камера доставя кръв към всички органи на системното кръвообращение, отляво е артериалната част на белите дробове. Тъй като левият вентрикул доставя кръв към всички органи на белодробната циркулация, стените му са около три пъти по-дебели от стените на дясната камера. Сърдечният мускул е специален вид набразден мускул, при който мускулните влакна се сливат един с друг и образуват сложна мрежа. Такава мускулна структура увеличава силата си и ускорява преминаването на нервния импулс (всички мускули реагират едновременно). Сърдечният мускул се различава от скелетните мускули със способността си да се свива ритмично, като реагира на импулси, възникващи в самото сърце. Това явление се нарича автоматично.

Артериите са съдове, чрез които кръвта се движи от сърцето. Артериите са дебелостенни съдове, средният слой на които е представен от еластични влакна и гладки мускули, затова артериите могат да издържат на значително кръвно налягане и да не се разкъсат, а само да се разтегнат.

Гладката мускулатура на артериите изпълнява не само структурна роля, но и нейното намаляване допринася за по-бързото притока на кръв, тъй като силата на само едно сърце не е достатъчна за нормално кръвообращение. В артериите няма клапани, кръвта тече бързо.

Вените са съдове, които носят кръв към сърцето. В стените на вените също има клапани, които предотвратяват обратния поток на кръвта.

Вените са по-тънки от артериите, а в средния слой има по-малко еластични влакна и мускулни елементи.

Кръвта през вените не протича напълно пасивно, мускулите около вената изпълняват пулсиращи движения и водят кръвта през съдовете до сърцето. Капилярите са най-малките кръвоносни съдове, през които кръвната плазма се обменя с хранителни вещества в тъканната течност. Капилярната стена се състои от един слой плоски клетки. В мембраните на тези клетки има полиномни малки дупки, които улесняват преминаването през капилярната стена на веществата, участващи в метаболизма.

Движението на кръвта се случва в два кръга на кръвообращението.

Системното кръвообращение е пътят на кръвта от лявата камера към дясното предсърдие: лявата камера на аортата и гръдната аорта.

Кръвообращението на кръвообращението - пътят от дясната камера към лявото предсърдие: дясна камера на дясната камера, дясната (лява) капиляри на белодробната артерия в белите дробове, обмен на газове в белите дробове белите дробове

В белодробната циркулация венозната кръв се движи по белодробните артерии и артериалната кръв преминава през белодробните вени след обмен на белодробен газ.

Въз основа на ebiology.ru

Кръвта в човешкото тяло непрекъснато се движи по затворена съдова система в дадена посока. Това непрекъснато движение на кръвта се нарича кръвообращение. При хората кръвоносната система е затворена, включва два кръга на кръвообращението: малки и големи. Основният орган, отговорен за движението на кръвта през съдовете, разбира се, е сърцето. В тази статия ще разгледаме по-подробно тази тема, обърнем внимание на структурата на кръвоносните съдове и осветяваме цялата механика на процеса.

Съставът на кръвоносната система включва съдове и сърцето. Съдовете се разделят на три вида: вени, артерии, капиляри.

Сърцето е кух мускулен орган, с маса около триста грама. Размерът му е приблизително равен на размера на юмрука. Намира се отляво в гръдната кухина. Около него се образува перикард (перикард) през съединителната тъкан. Между нея и сърцето е течност, която намалява триенето. Основният орган в човешкото тяло - четирикамерна. Лявото предсърдие се отделя от лявата камера чрез клапан с две листовки, десният атриум се отделя с трикуспидална клапа. Как се движи кръвта през съдовете? За това.

Когато са разположени вентрикули, към клапаните са прикрепени сухожилни нишки с висока якост. Тази структура предотвратява движението на кръвта по време на камерна контракция от вентрикулите към атриума. Където започват белодробната артерия и аортата, са полулуновите клапани, които предотвратяват връщането на кръвта обратно в камерите от артериите.

Венозната кръв тече от големия кръг в дясното предсърдие, артериалната кръв тече от белите дробове наляво. Тъй като лявата камера има за задача да доставя кръв към всички органи, които са в рамките на големия кръг, стените на последните са по-дебели от стените на дясната камера приблизително три пъти. Какво осигурява движението на кръвта през съдовете?

Сърдечният мускул е специален набразден мускул, където мускулните влакна са свързани един с друг и в крайна сметка образуват сложна мрежа. Тази структура на миокарда увеличава нейната сила и ускорява напредъка на нервния импулс (реакцията на целия мускул протича едновременно). Сърдечният мускул също се различава от скелетните мускули, които се проявяват в способността му да се свива ритмично, в отговор на импулси, които се появяват директно в сърцето. Този процес се нарича автоматизъм. Помислете за основните фактори за движението на кръвта през съдовете.

Какво представляват артериите? Каква е тяхната функция в човешкото тяло? Артериите са такива дебели стени, по които кръвта тече от сърцето. Техният среден слой се състои от еластични влакна и гладки мускули, така че артериите могат да издържат на силно кръвно налягане, без да се разкъсват, само чрез разтягане. В артериите няма клапани, кръвта протича доста бързо.

Вените са по-тънки съдове, които носят кръв към сърцето. В стените на вените са разположени клапани, които пречат на обратния поток на кръвта. В средния слой на вените, мускулните елементи и еластичните влакна са много по-малки. Кръвта тече не твърде пасивно, мускулите, които обграждат вената, пулсират и пренасят кръвта към сърцето през съдовете.

Капилярите са най-малките кръвоносни съдове, чрез които се обменят хранителни вещества между кръвната плазма и тъканната течност.

Системната циркулация представлява пътят на кръвта от лявата камера към дясното предсърдие.

Белодробното кръвообращение е пътят на кръвта от дясната камера към лявото предсърдие.

В белодробната циркулация, венозната кръв преминава през белодробните артерии и артериалната кръв преминава през белодробните вени след белодробен обмен на газ в белите дробове.

Когато сърдечният мускул се свие, той предизвиква изливане на течността в кръвоносните съдове на порции. Но трябва да се има предвид, че движението на кръвта е непрекъснато. Това се дължи на еластичността на артериалната мембрана и нейната способност да устои на налягането на кръвта в малките съдове. Поради тази устойчивост, течността се отлага в големи съдове и разтяга техните черупки. Също така при тяхното разтягане се влияе и от навлизането на флуид под налягане, дължащо се на свиването на вентрикулите.

По време на диастола, кръвта не се изхвърля от сърцето в артериите, а стените на съдовете едновременно стимулират течността, позволявайки движението да остане непрекъснато. Както вече споменахме, основната причина за протичането на кръвоносните съдове е свиването на сърцето и разликите в налягането. В същото време големите съдове се характеризират с по-малък натиск, нараства обратно пропорционално на намаляването на диаметъра. Поради вискозитета настъпва триене, енергията се губи частично по време на движение и следователно кръвното налягане става по-малко.

В различни интервали на кръвоносната система има различно налягане, което е една от основните причини за осигуряване на движение на кръвта през съдовете. Чрез кръвоносните съдове се движи от области с високо налягане до места с по-ниски.

Регулирането на движението на кръвта през съдовата система и нейният непрекъснат характер позволяват непрекъснато снабдяване с кислород и хранителни вещества на тъканите и органите.

Ако в някой отдел се наруши кръвоснабдяването, съответно се нарушава цялата жизнена активност на организма. Например, при непълна доставка на кръв към гръбначния мозък, процесът на насищане с кислород и полезни вещества в нервната тъкан незабавно се нарушава. След това по веригата има дефект в контракциите на мускулите, които поставят ставите в движение.

Такава важна характеристика, като общото напречно сечение на кръвоносните съдове, има пряко въздействие върху скоростта на кръвния поток. Колкото по-голяма е секцията в съдовете, толкова по-бавно се движи кръвта в тях и обратно. Всяка секция, през която преминава кръвта, преминава през определен обем течност. Общо капилярният участък е шестстотин до осемстотин пъти по-висок от съответната стойност на аортата. Площта на лумена на последния е равна на осем квадратни сантиметра, е най-тясната част на кръвоносната система. Какво определя скоростта на кръвния поток през съдовете?

Най-високото налягане се открива в малките артерии, които имат такова име като артериоли. При други стойности тя е много по-малка. В сравнение с останалите артерии, напречното сечение на артериолите е малко, но ако погледнете общия израз, то не надвишава един дест. Като цяло, артериолите имат вътрешна повърхност, която е по-висока от тази на други артерии, в резултат на което резистентността нараства значително. Движението на кръвта през съдовете ускорява и повишава кръвното налягане.

Най-високо налягане се открива в капилярите, особено в областите, където диаметърът му е по-малък от размера на еритроцитите.

Когато съдовете се разширяват в някой орган и общото кръвно налягане остава, скоростта на тока през нея става по-висока. Ако вземем под внимание законите на движението на кръвта в съдовата система, тогава ще откриете, че най-високата скорост се открива в аортата. По време на сърдечни контракции - до шестстотин mm / s, в периода на релаксация - до двеста mm / s.

Ако скоростта на притока на кръв в капилярите се забави, тя налага важен отпечатък върху човешкото тяло, тъй като тъканите и органите се снабдяват с газове и хранителни вещества чрез стените на капилярите. Тези съдове, които носят кръв, оставят целия обем в кръг за 21-22 сек. По време на храносмилателни процеси или мускулни натоварвания, скоростта намалява, увеличава се в първия случай в коремната кухина, а във втория - в мускулите.

Движението на кръвта в научния свят се нарича хемодинамика. Тя е причинена от сърдечни удари и различни показатели за кръвно налягане в различни части на системата. Кръвният поток се насочва от зоната с високо налягане към зоната с по-ниска. Тъй като кръвта на човек се движи в малки и големи кръгове на обръщение, мнозина се чудят: каква кръв тече в тялото на човек?

Сърцето като основен орган осигурява движението на кръвта през кръвоносните съдове. Лявата му част е изпълнена с артериална кръв, а дясната - венозна. Тези видове кръв не могат да се смесват поради преградите между вентрикулите. Да се ​​разграничат вените и артериите, както и кръвта, която се движи по тях, както следва:

 • по артериите движението е насочено от сърцето, напред, има яркочервен цвят, кръвта е наситена с кислород;
 • движението през вените е насочено, напротив, към сърцето, кръвта е с тъмен цвят и е наситена с въглероден диоксид.

Специалистите в областта на кардиологията отбелязват и допълнителен кръг на кръвообращението - коронарна (коронарна), при която има артерии, вени и капиляри. Сърдечната стена е наситена с хранителни вещества и кислород през кръвта, която влиза, по-нататък се освобождава от излишните вещества и съединения и се влива във вените на коронарния кръг. Тук броят на вените е по-висок от броя на артериите.

Разглеждахме движението на кръвта през съдовете и кръговете на кръвообращението.

Въз основа на материали от www.syl.ru

Човешкото тяло е пронизано от съдове, през които кръвта непрекъснато циркулира. Това е важно условие за живота на тъканите и органите. Движението на кръвта през съдовете зависи от нервната регулация и се осигурява от сърцето, което действа като помпа.

Кръвоносната система включва:

Течността постоянно циркулира в два затворени кръга. Малките снабдяват съдовите тръби на мозъка, врата, горната част на торса. Големи - съдове на долната част на тялото, крака. Освен това се разграничават плацентата (налична по време на развитието на плода) и коронарната циркулация.

Сърцето е кух конус, състоящ се от мускулна тъкан. При всички хора органът е малко по-различен по форма, понякога в структура. Той има 4 секции - дясната камера (RV), лявата камера (LV), дясното предсърдие (PP) и лявото предсърдие (LP), които комуникират помежду си през отворите.

Дупки се застъпват клапани. Между лявата част - митралната клапа, между дясната - трикуспидална.

Панкреасът избутва течността в белодробната циркулация през белодробната клапа до белодробния ствол. LV има по-плътни стени, тъй като изтласква кръв до голям кръг на кръвообращението, през аортната клапа, т.е. трябва да създаде достатъчно налягане.

След като част от флуида се изхвърли от отдела, вентилът се затваря, като по този начин се осигурява движение на флуида в една посока.

Кръвта, обогатена с кислород, влиза в артериите. Чрез него той се транспортира до всички тъкани и вътрешни органи. Стените на кръвоносните съдове са дебели и имат висока еластичност. Течността се освобождава в артерията под високо налягане - 110 mm Hg. Изкуството, и еластичността е жизненоважно качество, което поддържа съдовите тръби непокътнати.

Артерията има три мембрани, които осигуряват способността му да изпълнява функциите си. Средната обвивка се състои от гладка мускулна тъкан, която позволява на стените да променят лумена в зависимост от телесната температура, нуждите на отделните тъкани или под високо налягане. Прониквайки в тъканта, артериите се стесняват, придвижвайки се в капилярите.

Капилярите проникват във всички тъкани на тялото, с изключение на роговицата и епидермиса, те носят кислород и хранителни вещества към тях. Обмяната е възможна поради много тънка стена на кръвоносните съдове. Диаметърът им не надвишава дебелината на косата. Постепенно артериалните капиляри стават венозни.

Вените носят кръв към сърцето. Те са по-големи от артериите и съдържат около 70% от общия обем на кръвта. В хода на венозната система има клапани, които работят на принципа на сърцето. Те изпускат кръв и се затварят зад него, за да предотвратят изтичането му. Вените се разделят на повърхностни, разположени директно под кожата и дълбоко преминаващи в мускулите.

Основната задача на вените е да транспортират кръвта към сърцето, в която няма кислород, а продуктите на разпад присъстват. Само белодробните вени носят кръв към сърцето с кислород. Има движение нагоре. В случай на неизправност на клапаните, кръвта се застоява в съдовете, разтяга се и деформира стените.

Какво причинява движението на кръвта в съдовете:

 • миокардна контракция;
 • свиване на плазма на съдовата гладка мускулатура;
 • разлика в кръвното налягане в артериите и вените.

Кръвта непрекъснато се движи през съдовете. Някъде по-бързо, някъде по-бавно, зависи от диаметъра на съда и от налягането, под което се освобождава кръвта от сърцето. Скоростта на движение през капилярите е много ниска, поради което са възможни обменни процеси.

Кръвта се движи във вихрушка, привеждайки кислород през целия диаметър на стената на съда. Поради такива движения, изглежда, че кислородните мехурчета са изтласкани отвъд границите на съдовата тръба.

Кръвта на здрав човек се движи в една посока, обемът на изтичане винаги е равен на обема на входящия поток. Причината за непрекъснатото движение се дължи на еластичността на съдовите тръби и на съпротивлението, което течностите трябва да преодолеят. Когато кръвта попадне в аортата и артерията се простира, тя се стеснява, като постепенно преминава течността допълнително. По този начин, тя не се движи в идиот, тъй като сърцето договори.

Малката кръгова диаграма е показана по-долу. Къде, панкреаса - дясната камера, LS - белодробен ствол, PLA - дясна белодробна артерия, LLA - лява белодробна артерия, LH - белодробни вени, LP - ляво предсърдие.

Чрез кръга на белодробната циркулация течността преминава към белодробните капиляри, където получава мехурчета с кислород. Обогатеният с кислород флуид се нарича артериална течност. От ЛП се отива до ЛВ, откъдето произлиза телесна циркулация.

Циркулация на физическото кръвообращение, където: 1. LZH - лява камера.

3. Изкуство - артерии на тялото и крайниците.

5. PV - кухи вени (дясно и ляво).

Кръгът на тялото е насочен към разпространение на течност, пълна с кислородни мехурчета в тялото. Тя носи Ох2, хранителни вещества към тъканите по време на събирането на продуктите на разпад и СО2. След това се движи по трасето: ПЖ - ПЛ. И след това започва отново през белодробната циркулация.

Сърцето е “автономна република” на организма. Тя има своя собствена система за иннервация, която движи мускулите на органа. И собствен кръг на кръвообращението, които съставляват коронарните артерии с вени. Коронарните артерии независимо регулират кръвоснабдяването на сърдечните тъкани, което е важно за продължителната работа на органа.

Структурата на съдовите тръби не е идентична. Повечето хора имат две коронарни артерии, но понякога има и трета. Сърцето може да бъде хранено от дясната или лявата коронарна артерия. Поради това е трудно да се установят нормите на сърдечното кръвообращение. Интензивността на кръвния поток зависи от натоварването, физическата годност, възрастта на човека.

Плацентарното кръвообращение е присъщо на всеки човек на етапа на развитие на плода. Плодът получава кръв от майката през плацентата, която се формира след зачеването. От плацентата, тя се премества в пъпната вена на детето, откъдето отива към черния дроб. Това обяснява големия размер на последните.

Артериалната течност навлиза в вена кава, където се смесва с венозната, след това отива в лявото предсърдие. От него, кръвта тече към лявата камера чрез специален отвор, след което - веднага към аортата.

Движението на кръвта в човешкото тяло в малък кръг започва само след раждането. С първия дъх съдовете на белите дробове се разширяват и се развиват няколко дни. Овална дупка в сърцето може да продължи една година.

Циркулацията се извършва в затворена система. Промените и патологиите в капилярите могат да повлияят неблагоприятно на функционирането на сърцето. Постепенно проблемът ще се влоши и ще се превърне в сериозно заболяване. Фактори, влияещи върху движението на кръвта:

 1. Патологиите на сърцето и големите съдове водят до това, че кръвта тече към периферията в недостатъчен обем. Токсините стагнират в тъканите, не получават достатъчно кислород и постепенно започват да се разпадат.
 2. Кръвните патологии, като тромбоза, стаза, емболия, водят до запушване на кръвоносните съдове. Движението през артериите и вените става трудно, което деформира стените на кръвоносните съдове и забавя притока на кръв.
 3. Деформация на съдовете. Стените могат да се разредят, опъват, променят пропускливостта си и губят еластичността.
 4. Хормонална патология. Хормоните могат да увеличат притока на кръв, което води до силно запълване на кръвоносните съдове.
 5. Притискане на съдове. Когато кръвоносните съдове са притиснати, кръвоснабдяването в тъканите спира, което води до клетъчна смърт.
 6. Нарушенията на иннервацията на органите и нараняванията могат да доведат до разрушаване на артериалните стени и да предизвикат кървене. Също така, нарушение на нормалната инервация води до разстройство на цялата кръвоносна система.
 7. Инфекциозно сърдечно заболяване. Например, ендокардит, който засяга сърдечните клапи. Клапаните не се затварят плътно, което допринася за обратния поток на кръвта.
 8. Увреждане на мозъчни съдове.
 9. Заболявания на вените, които страдат от клапи.

Също така върху движението на кръвта се отразява на начина на живот на човек. Спортистите имат по-стабилна циркулационна система, затова са по-трайни и дори бързо движение не ускорява веднага сърдечния ритъм.

Един обикновен човек може да претърпи промени в кръвообращението дори от пушена цигара. С наранявания и разкъсване на кръвоносните съдове, кръвоносната система е в състояние да създаде нови анастомози, за да осигури „изгубени” области с кръв.

Всеки процес в тялото се контролира. Има и регулиране на кръвообращението. Активността на сърцето се активира от два чифта нерви - симпатик и скитане. Първият вълнува сърцето, вторият възпира, сякаш се контролира един от друг. Тежкото дразнене на блуждаещия нерв може да спре сърцето.

Промяната в диаметъра на съдовете също се дължи на нервните импулси от продълговатия мозък. Сърдечната честота се увеличава или намалява в зависимост от сигналите, идващи от външна стимулация, като болка, температурни промени и др.

В допълнение, регулирането на сърдечната работа възниква поради вещества, съдържащи се в кръвта. Например, адреналинът увеличава честотата на миокардните контракции и същевременно стеснява кръвоносните съдове. Ацетилхолинът произвежда обратен ефект.

Всички тези механизми са необходими за поддържане на постоянна непрекъсната работа в организма, независимо от промените във външната среда.

Горното е само кратко описание на човешката кръвоносна система. Тялото съдържа огромен брой съдове. Движението на кръв в голям кръг минава през цялото тяло, като осигурява на всеки орган кръв.

Сърдечно-съдовата система включва и органите на лимфната система. Този механизъм работи съгласувано, под контрола на неврорефлексната регулация. Видът на движението в съдовете може да бъде директен, което изключва възможността за метаболитни процеси или завихряне.

Движението на кръвта зависи от действието на всяка система в човешкото тяло и не може да бъде описано като константа. Тя варира в зависимост от много външни и вътрешни фактори. Различните организми, които съществуват при различни условия, имат свои собствени норми за кръвообращението, при които нормалната жизнена дейност няма да бъде застрашена.

Въз основа на prososud.ru

В този момент, сърцето вече не може да доставя кръв към органите на тялото и не може да се справи с работата. Когато съдовете се почистват, тяхната еластичност и гъвкавост се връщат.

Кръвообращение, сърце и неговата структура.
Капилярите са най-малките кръвоносни съдове, толкова тънки, че веществата могат свободно да проникнат в стената им. Съдовете са тръбни образувания, които се простират из цялото човешко тяло и по които се движи кръвта. Налягането в кръвоносната система е много високо, защото системата е затворена.

В КАКВИ КОРАБИТЕ КРЪВТА ДВИЖВА В СЪРЦЕТО: 27.
Артериите са съдове, чрез които кръвта се движи от сърцето.

Кръвта удря еластичните стени на аортата и те предават вибрациите по стените на всички съдове на тялото. Когато съдовете се доближават до кожата, тези вибрации могат да се почувстват като слаба пулсация. Мускулните артерии в средния слой на стените съдържат голямо количество гладки мускулни влакна.

КАКВАТЕ КОРАБИТЕ КРЪВАТА ПЪТЯТ НА СЪРЦЕТО: 27. Артериите са съдовете, през които кръвта се движи от сърцето. Артериите имат дебели стени, които съдържат мускулни влакна, както и колаген и

Артериите имат дебели стени, които съдържат мускулни влакна, както и колаген и еластични влакна. Вените са друга група съдове, чиято функция, за разлика от артериите, не е да доставят кръв към тъканите и органите, а да осигурят нейното доставяне в сърцето.
Съдовете от различен тип се различават не само по тяхната дебелина, но и по техния състав на тъканите и функционалните си характеристики. Артериолите са малки артерии, които непосредствено предхождат капилярите в кръвния поток.

Кръвта циркулира през съдовете, които съставляват големия и малък кръг на кръвообращението. Еластичната рамка на артериите трябва да бъде толкова силна, че да издържи на налягането, с което кръвта се хвърля в съда от съкращения на сърцето. Това е необходимо, за да се осигури циркулацията на кръвта и непрекъснатостта на движението му през съдовете.
В КАКВИ КОРАБИТЕ КРЪВТА ДВИЖВА В СЪРЦЕТО: 27

Назофарингеалното състояние се нормализира. Средният слой на стените осигурява силата на кръвоносните съдове, се състои от мускулни влакна, еластин и колаген.

Резистивни съдове.
В последните клони артериите стават много тънки, такива съдове се наричат ​​артериоли, а артериолите вече преминават директно в капилярите. В артериолите има мускулни влакна, които изпълняват контрактилна функция и регулират притока на кръв в капилярите. Слоят на гладките мускулни влакна в стените на артериолите е много тънък в сравнение с артерията.
Шунтови кораби.

След много години върху съдовете се образуват пречки за движението на кръвта - плака. Това образуване от вътрешността на съдовете.
Какво представляват съдовете?

На мястото на свързването им преди началото на разклонението в капилярите, тези съдове се наричат ​​анастомоза или фистула. Артериите, които образуват фистула, наречена анастомизация, включват този тип артерии.

За да се осигури пренос на кислород с хранителни вещества от кръвта в тъканите, капилярната стена е толкова тънка, че се състои само от един слой ендотелни клетки.
Всеки тип съдове, които съставят тази мрежа, има свой собствен механизъм за прехвърляне на хранителни вещества и метаболити между кръвта, съдържаща се в тях и околните тъкани. Функцията на тези съдове е предимно дистрибутивна, докато истинските капиляри изпълняват трофична (хранителна) функция. За да направите това, движението на кръвта през вените се случва в обратна посока - от тъканите и органите до сърдечния мускул.

Еластиновите и колагеновите влакна, които образуват скелета на средната стена на съда, помагат на механичното напрежение и разтягането. Благодарение на еластичността и силата на стените на еластичните артерии, кръвта непрекъснато навлиза в кръвоносните съдове и осигурява постоянно кръвообращение, за да захранва органите и тъканите и да ги снабдява с кислород.
След отпускане на лявата камера, кръвта не влиза в аортата, натискът се освобождава и кръвта от аортата навлиза в другите артерии, в които се разклонява. Кръвта непрекъснато се движи през съдовете, идваща на малки порции от аортата след всяко сърце.

Предкапиларната система поражда множество клони на най-малките съдове - капиляри. Капилярите са най-малките съдове, диаметърът на които варира от 5 до 10 микрона, присъстват във всички тъкани, като продължават артериите.

В резултат на това кръвта се движи през съдовете с постоянна скорост и своевременно навлиза в органите и тъканите, като им осигурява храна. Друга класификация на артериите определя тяхното местоположение по отношение на органа, чието кръвоснабдяване те осигуряват.
Съдовете, разположени около тялото, преди да влязат в нея, се наричат ​​допълнителни органи.

Поради различията във функциите, структурата на вените е малко по-различна от структурата на артериите.
Еластичният тип артерии са съдовете, разположени по-близо до сърцето, като те включват аортата и нейните големи клони.

Много заболявания, свързани със съдовете, изчезват. Слухът и зрението се възстановяват, варикозните вени намаляват.

Лекарство за псориазис.
Varitox - лекарство при разширени вени.
Neosense - средство за менопауза.
Артериите носят кръв, наситена с кислород, от сърцето към вътрешните органи. Това е отразено в заглавието: думата "артерия" се състои от две части, преведени от латински, първата част aer означава въздух, а tereo - съдържа.